Du er her

Print Friendly, PDF & Email

16.09.2019

Kroppert Nyt

Lørdag d. 20 oktober 2019 afholder Kroppertklubben sit årlige Certificatskue på Skovgården i Egebjerg ved Horsens.
Duerne skal være i bur senest kl 9 30. Derefter nyder vi en kop kaffe imens vi afholder vores  årlige generalforsamling. Når denne er overstået, går dommerne i gang med at dømme de medbragte duer.
Der uddeles Certificater og Rosetter iflg . DRF`s retningslinier.

Vi regner med at spise omkring 12 30. Man kan selv medbringe sin madpakke eller bestille smørrebrød, det skal gøres samtidig med anmeldelsen af duer.

Udstillingens adresse er:
Skovgården, Vandværksvej 32,
Egebjerg, 8700 Horsens.

Sidste frist for anmeldelse er d. 10 oktober til J.O. Hansen, Brændekilde Bygade 3, 5250 Odense SV.

Ikke medlemmer kan rekvirere anmeldelse hos undertegnede.

Vel mødt til en god dag.
 PBV  J.O.Hansen

 

03.09.2019

Nyt fra Herning
(modtaget fra Herning den 11/8, men havde desværre forputtet sig i mailboksen)

Slagvandring til Lemvig torsdag den 29. august kl. 18,30, vi tror igen på godt vejr den aften. Grillmesterne vil traditionen tro, stå klar med varme pølser ved sidste besøg.
Første besøg er hos Evald Skov, Toelbjergvej 11, 7620 Lemvig, her går der Kobber Gimpler, alle sortvingede. Her er en mand der forstår at holde sig til en race og en farvevaratet, det er vi mange der kunne lære lidt af.
Næste besøg er hos Peder P. Herping, Tuskærvej 4, her er nok Danmarks største slag med Romere, de findes her i alle mulige farvevariateter. Duer i to etager.
Til sidst kører vi ud til Kristen Lund Jensen´s sommerhus, Nr. Fjandvej 10, Ulfborg. Her er de to grill mestre, Kristen og Bent klar til at sælge pølser, øl og sodavand.

Duedag Vest i Ejstrupholm forgår søndag den 13. oktober. Tilmelding skal ske til Jørgen Primdal, Blomstertoften 7, 7400 Herning, eller jorgen.primdal@gmail.com snarest muligt eller senest 30. september.

Vaccination af duerne foregår torsdag den 26. september kl. 17 hos Arne Vesterager (97120974) og hos Alfred Kirk, kl. 19.
Ring snarest til den af ovenstående du ønsker at få vaccineret hos, og fortæl ca. hvor mange duer du kommer med. Dyrlægen skal ikke bestille vaccine hjem til duer, der ikke kommer.
Vaccinationsattester vedlagt.    

Efter alt ovenstående er næste klubmøder torsdag den 24. oktober i Aulum Fritidscenter.  

HOS august 2019

 


Duedag Vest

Ungdyrskuet i Ejstrupholm afholdes Søndag den 13. oktober.

Kom til årets første og ældste ungdyrudstilling, her er altid sol og godt humør, den dag hvor byens befolkning bliver fordoblet nogle gange. Altid mulighed for en god handel.

Alle dueinteresserede inviteres til at udstille i hallen. Første udstilling var i 1955, den blev arrangeret af Kr. Schriver og kromanden Anker Pedersen, det er nu godt 60 år siden. I 2001 blev kroen væltet og udstilling blev flyttet i hallen.

Alle duer af eget tillæg med DR 19-ring kan udstilles, og det er som tidligere med fri tilmeldinger af antal duer. Man bringer og henter selv sine duer.

Sidste frist for anmeldelse er mandag den 30. september- på åbent brevkort til: Jørgen Primdal Blomstertoften 7, 7400 Herning. Gerne med sjældne frimærker på, da det også er en af Jørgens hobbies. Kan også sendes på mail: jorgen.primdal@gmail.com

Angiv race, varietet, farve og køn. Skriv tydeligt så intet kan misforstås. Husk også at skrive navn og adresse, så vi kan sende parkeringsseddel ud.

Der er præmie til hver tiende due. Specialklubberne sørger som sædvanligt for dommere.

For dem der udstiller duer, bliver der mulighed for at parkere gratis tæt ved udstillingen. Parkeringsseddel vil blive tilsendt.

Salgstelt til dyr med fjer uden for hallen.

Husk at medbringe kopi af vaccinationsattest.   

Program

Kl. 9 – 10:  Opdrætterne ankommer, betaler 20 kr. pr due (juniores 10 kr.) og sætter selv duerne i bur.

Kl. 10 -13:  Duerne bedømmes. 

Kl. 12 – 13: Middag.

Kl. 13 – 15: Udstillingen er åben.

Kl. 15: Uddeling af præmier og afslutning.
 

Kom og vær med til en festlig dag, hvor man møder rigtig mange duekammerater fra nær og fjern.

Herning og Omegns Sirdueklub

 

10.08.2019
Specialklubben for Pustere

Specialklubben for Pustere - 40-års jubilæum – 

Februar 1979 kunne Mogens Eriksen proklamerer i bladet Puster-Nyt, at Specialklubben for Pustere nu var anerkendt som ny specialklub under DRFs regi.
Den aftalte prøveperiode på 3 år var nu gået, og Specialklubben for Pustere havde levet op til kravene for at kunne blive anerkendt som en selvstændig specialklub. 

Baggrunden for skilsmissen fra Kroppert Specialklubben var med udgangspunkt i, at man havde Pigmy Pouter og den Engelske Pouter, samt Norwich, som dels var engelsk opdrættede racer, og dels havde kardinalpunktet på pustet, og som derfor skilte sig ud fra de gængse Kropperter. Tillige valgte man at føje den Hollandske Ballon, nu kaldet Amsterdamer, med til gruppen, da denne også havde samme udgangspunkt som de 3 andre racer. 

Selve forløbet og skilsmissen skete ganske udramatisk, og de to Specialklubber har siden arbejdet sammen, både nationalt og på certifikat- og specialskuer. 

Specialklubben for Pustere har i den 40-årige periode været præget af megen stabilitet, da mange af de aktive medlemmer har været med i årtier. 

Tillige har bestyrelsen også haft en meget stor stabilitet, og her kan især nævnes nu afdøde Mogens Eriksen som primus motor, både som medarkitekt til klubbens oprettelse, samt mangeårig foregangsmand og formand og som redaktør af klubbens blad Puster-Nyt.

Per Lykke skal nævnes som både kasserer og mangeårig formand, og har vel været med i bestyrelsesarbejdet i størstedelen af klubbens levetid – fantastisk indsats.

Tillige kan nævnes Jens Kr. Jensen, både som formand og mangeårig og stadig nuværende kasserer. Ib Nielsen har også været med i bestyrelsesarbejdet, og i en periode som formand, samt ikke mindst Finn Østergaard, som i høj grad har støttet klubben igennem at lægge lokaler og faciliter til og serviceret ved specialudstillingerne og møder igennem en lang årrække. 

Alle de nævnte har hver især har bidraget til klubbens levedygtighed, det samme kan siges om mange tidligere og nuværende aktive, både i bestyrelsen og i klubben, og selvom klubben her i jubilæumsåret ikke er præget af den største medlemsskare, så er de fleste medlemmer til gengæld gode til at støtte op omkring klubben og dennes aktiviteter med hver sit personlige bidrag, og det er jo trods alt det største bidrag til at klubben kan imødese fremtiden med godt mod.

Bestyrelsen i jubilæumsåret:
Formand Per Hansen, kasserer Jens Kr. Jensen og bestyrelsesmedlem Ole Vesterskov.

Klubben har en hjemmeside som hedder pustere.dk, samt en side som hedder pustere1315, hvor de senere års numre af Puster-Nyt ligger, tillige med billeder fra udstillinger.

Klubben markerer sit jubilæum på Specialskuet, som i år holdes i samarbejde med Racedueklubben for Randers og Omegn, Ulvehøjhallen Møllevangsvej 7 Haslund 8940 Randers SV- lørdag d. 23. november 2019 – åbningstid 13.30-17.00 -

Tillige har klubbens mangeårige medlem Finn Østergaard inviteret klubben medlemmer med påhæng til en jubilæumsmiddag lørdag d. 5. oktober i hjemmet i Sunds – flot gestus. 

P.k.v. 

Per Hansen 
 

Lidt om Pustere:

Pustere er en fællesbetegnelse, som dækker en bestemt gruppe af Raceduer, som alle har det til fælles, at de puster deres kro op med luft, man siger de puster.

Gruppen af pustere består af Engelsk Pouter, som er en engelsk opdrættet due – Pigmy Pouter, som ligeledes er en engelsk opdrættet due, og er identisk med den Engelske Pouter, men i en mindre udgave – Norwich, som også er en engelsk opdrættet due, men med hollandske rødder – Amsterdamer, der er en hollandsk opdrættet due.

Pustere er generelt livlige glade duer, som reagerer og trives i menneskeligt selskab og derfor kan blive meget fortrolige og tamme.

Hos de 4 racer lægges der først og fremmest vægt på pustet, hvis det ikke er der, vil duen ikke kunne opnå høj bedømmelse. Herudover er det helhedsindtrykket med kropsform, benstilling og holdning, der vægtes mest .

Omkring opdræt, vil det i de fleste tilfælde være nødvendigt at bruge såkaldte ammeduer, det vil sige at man har andre duer, som udruger æggene og eller opfostre/passer ungerne, undtagelsen er Amsterdamerne, som sagtens selv kan udruge æggene og opfostre/passe ungerne.

Omkring fodring skal man være meget varsom i forhold til at pustere bliver for sultne, da de ikke naturligt selv, kan regulere deres foderoptag og derfor vil forspise sig i en grad, hvor de kan dø af det uden indgriben. Størst problem har Norwich og af samme grund er det vigtigt at give pustere standfoder, således de altid har adgang til foder. Amsterdamerne har nok det mindste problem i forhold til dette.

Omkring etablering af opdræt af pustere, bør man kontakte erfarne opdrættere for råd og vejledning, i forhold til opdræt og pasning.
 

 

21.06.2019 

Strukturdueklubben

Lørdag d. 7. september 2019 holder Strukturdueklubben Dommer/opdrætterdag hos Jane og Leif, Kertemindevej 69, Skalkendrup 5800 Nyborg

Dagens Program:

Vi starter med fælles morgenkaffe og brød kl. 10.

Derefter er der gennemgang af de medbragte strukturduer.

Specialdommerne gennemgår racerne, og der drøftes forskellige kardinalpunkter.

Derudover får vi en snak om det nye præmiesystem, som blev vedtaget på DRF´s Repræsentantskabsmøde i april måned (alle dommere inviteres til gennemgang af det nye præmiesystem 21. sept. 2019 jfr. Opslag i raceduen juni nr. )

Frokost omkring kl. 12.30, hvor den medbragte mad kan nydes, derefter fortsættes med gennemgang af duerne.

Vi slutter dagen af kl. 14.30 med eftermiddagskaffe/kage.

Vi håber, at se mange dommere og opdrættere denne dag.

Pris for kaffe/brød/øl og vand er 40.- kr. pr. person.

Tilmelding senest 1. sept. 2019 til Ebbe Thomsen tlf. 24 61 73 30 ebbe@godmail.dk eller til Jane 30 23 83 61 jane@grosshereford.dk


 

17.05.2019
Specialklubben for Alle andre Racer

Sommermøde den 25 august kl. 9.30.

Sted: Rene Fensmark, Borup Álle 22, 8920 Randers NV.


17.05.2019
Specialklubben for danske Duer (tumlinger)

Dommer- og opdrættermøde (der indledes med generalforsamling)
lørdag, den 25. maj 2019 på Kaliffenlund, Kaliffenlund 2, 5540 Ullerslev

Program:

10.00             Ankomst og morgenkaffe

10.30             Ordinær generalforsamling for året 1/10 2017 – 30/9 2018 jf. indkaldelse.

11.30             Drøftelse af punkter, der i bedømmelsen skal have særlig opmærksomhed

12.00             Spisning af den medbragte mad. Øl og vand kan købes

12.45             Bedømmelse (i grupper, alle deltager) af medbragte duer.
                      Resultaterne sammenskrives til efterfølgende debat.
                      (Deltagerne bedes venligst hver medbringe 2-3 duer)

14.15+           Eftermiddagskaffe og afslutning med evaluering på dagen

Morgen- og eftermiddagskaffe med koster kr. 30,00.
Tilmelding til Hans Høj, tlf. 65 32 35 44, eller Leif Jensen, tlf. 28 11 12 42, senest mandag, den 20. maj 2019.

 

12.2018
Dansk Strukturdueklub

Nyhedsbrev                            

Kontingent:

På den netop afholdte Generalforsamling, blev vi enige om, at informere medlemmerne om klubbens kontonr, så det bliver nemmere at indbetale de 150,- kr. det koster i årligt kontingent, på Netbank.

Vi har tidligere indhentet/opkrævet kontingent hos medlemmerne på Nationaludstillingen i januar, men i 2019 er der ingen Nationaludstilling.

Sparekassen Thy, Kontonr. er: 9107 0000509426

Når beløbet overføres, så husk at skrive i feltet ” besked til beløbsmodtager” navn på medlem, hvilket vil hjælpe kassereren rigtig meget.

Såh, hvis du ønsker fortsat medlemskab af Dansk Strukturdueklub og endnu ikke har betalt for 2018 -19, så er dette en lille påmindelse.

Generalforsamlingen:

Se referatet nedenfor.

90 års Jubilæumsfesten:

På Hotel Sinatur i Nyborg mødtes lørdag d. 1. dec. kl. 18.00, 14 medlemmer af klubben for at fejre klubbens 90 års fødselsdag. En dejlig 3 retter efterårsmenu med tilhørende drikkelse. En del af medlemmerne overnattede på hotellet, hvilket gjorde det let for dem at møde op til søndagens Generalforsamling.

CF skuet:

Blev som bekendt aflyst, da rigtig mange af specialklubbens medlemmer og avlere i Nyborg og Omegns Racedueklub desværre fik sygdom i deres dueslag. Endvidere var nogle af de andre specialklubber, som også skulle have afholdt deres Cf skue i Ullerslev desværre også ramt af sygdom blandt deres duer.

Ungdyrdagen:

Vi vil prøve at ændre Ungdyr/sommerdagen til en fælles ” dommer og opdrætter” dag, hvor de medbragte duer ( unge eller gamle duer) gennemgås, og hvor der kan drøftes standarder, retningslinjer, fokuspunkter og andet.

Vi har valgt lørdag d. 7. september 2019 fra kl. 10 – 15, så I bedes alle, dommere og avlere notere det i Jeres kalender, så vi kan blive mange til gennemgangen af duerne.

Dommer og opdrætter dagen bliver hos Leif og Jane i Nyborg.

Pokaler:

Vi har i klubben 2 pokaler. Skuets bedste due på Nationalen og Skuets bedste due CF skuet.

Begge pokaler er indgraveret og står hos Leif og Jane i Nyborg.

EE udstillingen i Herning:

En stor indsats blev der ydet af mange strukturduefolk, for at få stablet denne kæmpe udstilling på benene.

Her var udstillet 483 strukturduer og strukturdueklubbens medlemmer vandt 27 Europamesterskaber. Stort Tillykke til alle.


I ønskes alle en rigtig glædelig Jul og et godt Nytår.

Pbv Jane Maarup Rasmussen
               

                            

08.12.2018
Dansk Strukturdueklub

Referat fra Generalforsamlingen d. 2. december 2018 hos Leif og Jane, Kertemindevej 69, Skalkendrup 5800 Nyborg

 1. Valg af dirigent: Frede Andersen
   
 2. Formandens beretning v/ Peter Jensen: Godkendt.
   
 3. Kassererens beretning v/ Per Mundus: Godkendt.
   
 4. Indkomne forslag: Ingen.
   
 5. Valg til Bestyrelsen: På valg var Leif Jensen og Peter Jensen: Genvalg til Leif Jensen og da Peter Jensen ikke ønskede at fortsætte, så indtræder 1. suppleant Ebbe N. Thomsen og vælges samtidig til ny formand i Strukturdueklubben.
   
 6. Valg af suppleanter: for 1 år ad gangen. På valg var Ebbe N. Thomsen og Henrik Darling Larsen. Da Ebbe N. Thomsen blev valgt ind i bestyrelsen, bliver Henrik Darling Larsen 1. suppleant og som 2. suppleant vælges Jens Ove Sørensen.
   
 7. Valg af revisor for 1 år: På valg var Torben Mundt, men da han har udmeldt sig af klubben, så blev Peter Jensen valgt som revisor.
   
 8. Dommere til Nationalen 2020: Leif Jensen, John Ytting, Henrik Darling Larsen indstilles til DRF/Nationalen.
   
 9. CF skuet 2019: Bliver igen i Nyborg/Ullerslevhallen og dato bliver 30/11 og 1/12. Dommere her Søren L. Poulsen og John Ytting. Henrik Darling Larsen vil få nogle udvalgte duer til bedømmelse, så han kan blive specialdommer og blive klar til Nationalen 2020.
   
 10. Sommerdag 2019: Bliver lørdag d. 7/9 hos Leif og Jane, Kertemindevej 69, Skalkendrup 5800 Nyborg og dagen ændres fra at hedde sommer/ungdyrdag til en ” dommer og opdrætter dag” hvor de medbragte duer vil gennemgås og hvor alle deltagere kan få en snak om standarder/kardinalpunkter.
   
 11. Evt.: Tak til Peter Jensen for de mange år som formand. Et leve for klubben. Diverse pokaler ”skuets bedste due” fra Cf skuet 2017 til Frede Andersen og ” skuets bedste due” fra Nationalen 2018 til Niels Christensen er indgraveret og befinder sig nu her i Nyborg.

Det årlige Kontingent er på 150 kr.( sept. 2018 til sept. 2019) og kan indbetales i Thy sparekasse på kontonr. 9107 0000509426

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Ref. Jane Maarup Rasmussen

 

November 2018
Nyt fra Danske Strukurdueklub

Certifikatudstillingen den 1. og 2. december 2018 er aflyst på grund af mange udbrud af ungesygen.

Jubilæumsfesten afholdes som planlagt den 1. december 2018 på Hotel Sinatur.

Generalforsamlingen afholdes søndag, den 2. december 2018 kl. 11.00 hos Jane og Leif, Kertemindevej 69, Skalkendrup, 5800 Nyborg.

P.b.v. Jane Maarup Rasmussen

 

November 2018
Nyt fra Specialklubben for danske Duer (tumlinger)

Certifikatudstillingen den 1. og 2. december 2018 er aflyst på grund af mange udbrud af ungesygen.

Genralforsamlingen den 2. december 2018 aflyses samtidigt hermed, og forventes afholdt på Dommer/Opdrættermødet i Ullerslev i maj 2019.

P.b.v. Jens Erik Rasmussen